כמה חמוד. אדממה לצריכה אישיתאגב הוגים כמו ״עֵדָה״ ולא ״אֲדָמָה״. Eda-Mame2 תגובות

© Street Food Fighter
Maira Gall