אין ביקור ביפן בלי קארי יפני

לא יודע מה שמים בקראק הזה, אבל אני לא שואל שאלות מוזרות.




© Street Food Fighter
Maira Gall