Yokan ようかん

וואגאשי (ממתק יפני מסורתי) משעועית אזוקי יקירת הבלוג.
המרקם ריבתי-ג׳לטיני, אבל עשוי מאגר אגר (תחליף שמופק מאצות) ומתמסר בקלות למזלג. לציון הסתיו הוא משובץ בערמונים רכים.
תגובה 1

© Street Food Fighter
Maira Gall